Frequently Asked Questions

“Antwerp House Hunter” verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Welke gegevens registreren wij?
Wij registreren, via “Contact” uw naam & voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

  • Om op uw aanvraag te kunnen antwoorden.
  • Om u eventueel te informeren over nieuwe panden.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?
Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

  • Toegang of wijziging door onbevoegden
  • Onjuist gebruik of bekendmaking
  • Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.
We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?
De zaakvoerder van Antwerp House Hunter is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@antwerphousehunter.com

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen – met een kopie van uw identiteitskaart naar onderstaand adres:

Antwerp House Hunter
Vorstermanstraat 11 bus 31
B-2000 Antwerpen

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Algemene informatie
Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

Contacteer ons